Hypnoterapi

Hypnoterapi er en tilstand, hvor bevidsthedens kritiske sans passiviseres i en mental fokusering. Det opleves naturligt ved fx dagdrømme, at falde i staver eller at blive opslugt (af en god bog e.l.). Under hypnoterapien er sindet mere tilbøjeligt til at opfatte det der fokuseres på, som virkeligt. Dog kun indenfor ens grundlæggende sikkerhedsmæssige, etiske og moralske grundopfattelser. Herigennem kan en person til en vis grad ændre sin (underbevidste) adfærd. Tilstanden betegnes som trance. Hvad der i denne tilstand fokuseres på betegnes som en suggestioner. Suggestioner er som regel verbale udsagn.

Den nuværende form for hypnoterapi har rod i Freuds 1856-1936) og C.G. Jungs (1875-1961) psykologiske modeller. Både Freud og Jung studerede hypnose og hypnoseterapi. Især Freud var i en periode overbevist om hypnoses virkning ift. at nå de lag i psyken, som ellers ikke er tilgængelige.

Der er mange myter og fordomme om hypnose og dem taler vi om inden terapien starter, for der er nemlig ikke ret mange af dem, der har rod i virkeligheden, når hypnose bruges i hypnoterapi. Det vigtigste for mig er at afmystificere det der sker og skabe et trygt og tillidsfuldt rum.

Hypnoterapi kan bruges til at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre og den terapi jeg udfører er fremadrettet med henblik på at ændre indstillinger i fremtiden.