Kognitiv terapi

Kognitiv terapi- også kaldet kognitiv adfærdsterapi - er en form for psykoterapi som oprindelig blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis og Aaron Beck, henholdsvis psykolog og psykiater.

Aaron Becks kognitive terapi blev udviklet for forskellige psykiske lidelser som depression og angstlidelser og er derfor især målrettet disse.

Antagelsen der ligger til grund for de kognitive terapier er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer; hvis man derfor kan identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive og mere positive tanker.

Det er min erfaring at Kognitiv terapi kombineret med mere psykodynamisk tænkning kan være meget befordrende for mange forskellige problematikker.