Kriser

Krise betyder: En livssituation, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man behersker den aktuelle situation. Krise giver én en oplevelse af forladthed, selvforkastelse og/eller kaos.

Krise opleves meget forskelligt og viser sig meget forskelligt.

Krise kan for eksempel opstå i forbindelse med:

Selvom krisen umiddelbart kan føles ubehagelig åbner den også i mange tilfælde mulighed for at kigge på sin livssituation generelt og ud fra dette måske fralægge sig gamle indstillinger og indføre nye.

Derfor er krisen ikke kun negativ, men kan være vejen til et nyt og bedre liv.