Mindfullness

Både det etablerede sundhedssystem og store dele af det danske erhvervsliv har taget mindfullness til sig som et kraftfuldt redskab til alt lige fra stress-håndtering, smertebehandling, udvikling af kreativitet, behandlingen af diverse følelsesmæssige udfordringer til almindelig velvære og trivsel.

Mindfullness handler om nærvær og om at afbryde vanetænkning. Ved at være mindfull kan vi blive bevidst om, hvordan vi det meste af tiden netop er styret af begrænsende rutiner og fastlåste adfærds- og tankemønstre. Det handler om at stoppe op, blive vågen og bevidst om øjeblikket. Et øget nærvær skaber større intensitet og liv i hverdagen, og kvaliteten i det, vi gør, øges. Det betyder også, at vi oplever velkendte ting på en ny måde.

Når vi bliver bedre til at leve livet i nuet, med respekt for den historie vi har med os og vores drømme om fremtiden, har vi et fast og altid nærværende holdepunkt i tilværelsen. Det bevirker at alle de beslutninger vi tager, med afsæt i et bevidst nærvær, er mere tro mod vores sande værdier i livet, og vi tager selv ansvar for vores udvikling på en dyb og meningsfuld måde.