Nærdødsoplevelser

At komme tæt på døden kan føre til bemærkelsesværdige og storslåede oplevelser. Fænomenet er beskrevet helt tilbage i ældgamle civilisationer og i vor tid fortæller f.eks. 10% af dem der får hjertestop, om sådanne oplevelser. Lægeverdenen og psykologer har i det store og hele ignoreret disse “nærdødsoplevelser” og bortforklaret dem med hallucinationer. Der er dog mere og mere forskning der viser, at det ikke bare kan bortforklares på denne måde.

Bruce Greyson har forsket i disse NDO’er og jeg har læst hans forskning, samt meget andet litteratur om emnet og selv haft en lignende oplevelse. Derfor er jeg interesseret i at hjælpe mennesker, som ikke har fået disse oplevelser bearbejdet og som bliver mødt af deres omverden med mistro og latterliggørelse, som gør at “opleveren” udvikler symptomer som angst, PTSD, mindreværd, ensomhed, depression m.m. - ikke pga. selve oplevelsen, som i sig selv er fantastisk, men pga. omverdenens reaktion, eller fordi det aldrig er blevet fortalt.