Psykisk vold

Jeg har i mange år arbejdet med psykisk vold - opstået i privatlivet eller på arbejdet. Der er nogle tydelige tegn, som gør sig gældende ved psykisk vold og i stikordsform kan det beskrives som følger:


⁃ Nedgøring og kritik
⁃ Gaslighting
⁃ Manipulation
⁃ Usynliggørelse
⁃ Tvang
⁃ Sort/hvid tænkning
⁃ Kontrol
⁃ Isolation
⁃ Splitting
⁃ Kun krænkerens virkelighed gælder
⁃ Dramatrekant
⁃ Narcissisme
⁃ Løgn

Resultatet af at være udsat for psykisk vold, kan beskrives som:

⁃ Skadet virkelighedsfornemmelse
⁃ Usikkerhed på sig selv
⁃ Forvirring
⁃ Depression
⁃ Angst
⁃ Afhængighed
⁃ Traumer
⁃ M.m.

Jeg har arbejdet med dette i mange år, bl.a. på krisecenteret i Odense og jeg har stor erfaring med denne problematik.