Selvudvikling

Det moderne menneske har brug for til stadighed at udvikle sig selv, fordi samfundet og kravene til det enkelte individ ændrer sig. Denne ydre udvikling kan opleves som stressende på det enkelte individ, især hvis man er usikker på, hvem man selv er.

Det kan lyde paradoksalt, men den ydre påvirkning kræver at man som menneske bliver mere indrestyret for at kunne holde fast i sig selv og sine indre værdier. Derfor er den gamle aforisme, der i oldtiden var indhugget på væggen i Apollontemplet i Delfi:

”Kend dig selv”

ikke blevet mindre relevant i vor tid. For ikke personlighedsmæssigt at ”blæse i vinden”, gælder det om at kende sin egen kerne, værdier, leveregler og tilbøjeligheder.

Ofte kan en krise af den ene eller anden slags være en indfaldsvinkel til at arbejde mere grundlæggende med sig selv og de fleste mennesker går da også i gang med selvudvikling på baggrund af, at de enten er rystet i deres grundvold pga. en ydre hændelse, eller bare kan mærke, at de generelt er utilfredse med deres liv.

Selv har jeg arbejdet med selvudvikling i hele mit voksne liv og har derfor en både personlig og faglig baggrund for at være behjælpelig på dette område.