Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, samt hendes elev, Caroline Eliacheff, børnepsykiater og psykoanalytiker.

Det er en metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår og kan også bruges til helt små børn, som endnu ikke har et sprog. Metoden arbejder med at finde de ord, der kan lindre barnets kval og bringe det tilbage til en dynamisk udviklingsproces, gennem terapeutens formidling til barnet. Dette sker ved at fortælle barnet dets historie gennem en empatisk indstilling.
 
Tanken er at de fysiske symptomer, som barnet udviser, har en symbolsk betydning, der refererer til de pinefulde oplevelser og brud, som det har oplevet. Oplevelser som lagres i barnets ubevidste.
 
Via terapien bliver det muligt at fortælle barnet dets historie og sætte ord på de kontaktbrud, traumer og savn, det har oplevet, samt videregive årsagerne til dem. Denne terapeutiske verbalisering giver barnet mulighed for at gennemleve hændelsen og bearbejde sorgen og blive sat fri.
 
Metoden er meget virksom og kan med fordel suppleres med sandplay, idet der så først sker et input til barnet som derefter selv laver et output (billede) i forhold til de oplevelser, barnet har fået via sin historie. Dette kan kombineres fra barnet er omkring 2 år.

”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”

”Alt usagt binder energi”