Traumer

Traumer et udtryk for tidligere oplevelser som ulykker, katastrofer, chok og situationer, som har gjort et smerteligt indtryk. Et ubearbejdet og uforløst traume kan påvirke et menneske igennem mange år og skabe vanskeligheder på mange områder både psykologisk, psykiatrisk og fysisk.

Jo hurtigere et traume behandles, jo færre spor vil det sætte i personligheden.

Traumer kan opstå som følge af:

Hos børn kan traumer endvidere opstå ved f.eks:

Jeg er specialuddannet til at arbejde med børnetraumer og med i en arbejdsgruppe under SDU om traumer hos helt små børn (fra før fødslen til 4-5 års alderen). Jeg arbejder med traumer hos både børn og voksne, men har valgt ikke at beskæftige mig med flygtninge og krigstraumer.