Velkommen

 

Velkommen til Psykologpraksis v. Susanne Wich

I min optik kan man ikke lægge sig fast på én metode og ud fra denne løse alle komplekse psykiske og kropslige problemstillinger. Derfor er jeg uddannet i flere forskellige metoder og vælger altid den eller de metoder, som er mest oplagt i forhold til de aktuelle problemstillinger.

Min grundholdning til terapi har altid været, at man selv skal have været igennem de forskellige terapiformer som man bruger i forhold til andre, og at det er ikke nok at vide noget med hovedet, men at det også er vigtigt at have prøvet det på egen krop.

Derfor har det meste af mit liv været præget af selvudvikling, så jeg derigennem har fået kendskab til mine egne mønstre, forholdemåder og vanskeligheder, som er et vigtigt udgangspunkt for at kunne overskue andres situation.

En ting er at vide tingene ud fra en intellektuel vinkel, noget andet er at føle det ud fra både sin mentale og kropslige oplevelse og dermed også have en god fornemmelse for, hvad der virker dybdepsykologisk og dermed er langtidsholdbart.

Min tilgang til behandling grunder i et solidt personligt fundament og bred faglighed i forhold til de metoder og synsvinkler jeg benytter mig af i terapien.

Du kan læse om de forskellige metoder andetsteds på siden.

Jeg glæder mig til at høre fra dig