Posttraumatisk belastningsreaktion

Posttraumatisk belastningsreaktion - eller oplevelsen af angst i flere år efter en traumatisk begivenhed - opstår i kølvandet på katastrofale hændelser. Dette kunne omfatte overfald, ulykker, naturkatastrofer, krig, dødstrusler og tortur.

Man oplever ofte påtrængende erindringer eller såkaldte flashbacks og mareridt eller andet.

Mange forsøger at undgå disse ængstelser ved at isolere sig fra andre (for ikke at blive mindet om noget), udvikle alkoholmisbrug og forsøge at undlade at sove.