Angst

Angsttilstande

Først skal det siges, at angsttilstande er ret almindelige i befolkningen. Det skønnes, at mellem 15 og 25% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil udvikle en angstlidelse.

De hyppigste er enkeltfobi og socialangst, efterfulgt af agorafobi, generaliseret angst, posttraumatisk belastningsreaktion, tvangstilstande og panikangst. Procentsatserne er lidt højere for kvinder end for mænd.

Der er ingen lette forklaringer på, hvad angsttilstande er for noget. Som med alle andre psykiske lidelser er både arvemæssige, sociale og psykologiske aspekter sandsynligvis relevante.

Se mere ved at klikke på nedenstående links: